پرورش مرغ مادر

نکاتی در مورد پرورش مرغ مادر

 

مدیریت خروس ها:

  پرورش جداگانه خروس‌ها برای امکان اعمال برنامه‌های نوری و غذایی مناسب،

جهت رشد بهتر و استخوان‌بندی مناسب تر آن هاست.

قطع ناخن انگشت عقب پای خروس در جوجه‌کشی برای عدم صدمه به مرغ‌ها هنگام جفت‌گیری.

اصلاح نوک امروزه چندان توجیه نمی‌شود ولی سن مناسب ۷- ۶ روزگی است.

    مخلوط کردن مرغ و خروس از ۲۰ تا w23 صورت مي‌گیرد. بهتر است ۶٪ خروس‌ها در این سن و ۳٪ بقیه در w29 مخلوط شوند.

    در گله مخلوط هم باید تغذیه مرغ و خروس جداگانه باشد تا امکان کنترل وزن آن‌ها وجود داشته باشد.

این کار با نصب گریل روی دانخوری‌های ناودانی صورت می‌گیرد.

اگر فاصله بین میله‌ها کمتر از mm44 باشد مرغ‌ها هم به دان دسترسی نخواهند داشت و به رشد آن‌ها لطمه می‌خورد.

    در نوعی از نژاد AAP پر خروس‌ها دارای رشد کندتر از مرغ هاست و

قابلیت تشخیص مرغ و خروس وجود دارد ولی در نوعی دیگر پر همه پرندگان هم رشد می‌کند.

وزن کشی:

 هدف از وزن‌کشی ایجاد یکنواختی مطلوب در گله است. وزن‌‌کشی گروهی جوجه‌ها از روز اول شروع می‌شود.

حداقل۱٪ مرغ‌ها و ۳٪ خروس‌ها باید وزن‌کشی شوند. از هفته سوم وزن‌کشی باید انفرادی و تک‌تک باشد.

وزن‌کشی در روزهای بی‌دانی و در رأس ساعت و در روز معین در هر هفته باید انجام شود.

F× ميانگین وزن ÷ ۱۰۰ × دانه وزن = ضریب پراکندگی

    F ضريبي ثابت كه متناسب است با تعداد پرنده وزن شده.

    تا هفته ۱۵ عضله سینه مثل Y دلالت بر لاغری، مثل U دلالت بر چاقی و مثل V مطلوب است ولی در هفته ۲۵ باید به شکل U باشد.

    تا w20 ضخامت بال بايد به اندازه انگشت كوچك انسان ، تا w25 به اندازه انگشت وسط و در w30 به اندازه انگشت شست باشد.

فاصله استخوان‌هاي لگن ۲۰ روز قبل از اولین تخم‌گذاری باید به اندازه ۵/۱ انگشت و ۱۰ روز قبل از آن ۲ تا ۵/۲ انگشت باشد.

 

مدیریت سالن:

 رطوبت هفته اول نباید زیر ۵۰٪ باشد.

    تراکم در دوره پرورش ۴- ۳ خروس در متر مربع و مرغ ۷- ۶ قطعه،

در شروع جوجه‌ریزی ۲۰ قطعه در متر مربع، در دوره تولید ۱/۵ مرغ و ۹/۳ خروس در متر مربع.

    دان خوری تا ۳۵ روزگی cm5 و تا ۷۰ روزگی cm10 و بعد تا w20، cm15 و تا آخر cm18-

در ابتدای جوجه ریزی یک چهارم سطح سالن با دان خوری پوشانده شود.

    آب خوری در دوره پرورش cm5/1 به ازای هر پرنده و در دوره تولید cm5/2 برای هر پرنده.

تعداد آبخوری‌ها در روز اول باید به گونه‌ای باشد که جوجه برای رسیدن به آن‌ها مجبور نباشد بیشتر از یک متر راه برود.

    تلفات مطلوب هفته اول زیر ۱ درصد است.

    در فصول گرم توزیع دان باید در ساعات خنک روز صورت گیرد.

    برنامه تغذیه می‌تواند هر روزه، یک روز در میان و یا به صورت ۶-۱، ۵-۲ یا ۴-۳ باشد که

رقم اول نمایان‌گر روزهای قطع دان و رقم دوم نمایان‌گر روزهای تغذیه در ظرف یک هفته می‌باشند.

تهویه:

    یک هواکش در عرض ۳ برابر قطر خود و در طول سالن ۱۰ برابر قطر خود را پوشش می‌دهد.

هواکش سالن مرغداری

 

 

سن در هنگام حذف گله

 

۶۶ هفته

تعداد کل تخم مرغ‌ها بر حسب H.H

۲/۱۸۲

تعداد كل تخم مرغ‌هاي قابل جوجه‌کشی بر حسب H.H

۶/۱۷۳

تعداد كل جوجه بر حسب H.H

۷/۱۴۵

درصد جوجه درآوری (میانگین)

۸۴٪

سن گله در مرحله ۵ تا ۱۰ درصد تولید (روز)

                                               (هفته)

۱۷۵ روزگی

۲۵ هفته

سن گله در پيك توليد

۳۲ هفته

درصد پیک تولید

۸۴٪

وزن بدن در ۱۷۵ روزگی (۲۵ هفتگی): داخل فصل/ خارج فصل

۲۹۵۰/۳۰۶۵ گرم

وزن بدن هنگام حذف گله: داخل فصل/ خارج فصل

۳۷۰۰/۳۸۶۰ گرم

تلفات + حذف (دوره پرورش)

۵٪

تلفات (دوره توليد)

۱۰٪

 

اهداف در سنين بحراني

سن

اهداف كليدي

۱- ۳ روزگي

تحريك و توسعه اشتها

۷۰ روزگي

ترسيم مجدد منحني رشد آتي (چنانچه نياز باشد)

۱۰۵ روزگي

افزايش جيره به منظور تحريك رشد

رسم مجدد منحني رشد هدف (چنانچه نياز باشد)

۱۴۰- ۱۵۴ روزگي

اولين افزايش طول روشنايي

۱۶۱- ۲۱۰ روزگي

افزايش دان در پاسخ به افزايش توليد، وزن بدن و وزن تخم مرغ

۲۱۰ روزگي تا تخليه

كنترل افزايش وزن بدن و وزن تخم مرغ از طريق كاهش دان، مديريت خروس‌ها با مشاهده وضعيت آن‌ها. حذف خروس‌هاي غيرفعال جهت حفظ نسبت جفتگيري.

جيره :

جيره اول به صورت كرامبل در ۳ هفته اول. هدف افزايش وزن به ميزان ۲۰ تا ۴۰ گرم بالاتر از وزن هدف است.

از ۴ تا ۱۰ هفتگي هدف اين است كه گله به وزن استاندارد در ۷۰ روزگي برسد.

 توزيع دان ۶- ۵ بار در روز به طور مكرر ولي به ميزان كم باعث تحريك اشتهاي جوجه مي‌شود.

 • در هنگام تغذيه شدت نور به حداكثر برسد.
 • تغذيه هر روزه ايده‌ال است ولي كمتر امكان‌پذير است و لازم است روزهايي قطع دان داشته باشيم

و در اين روزها كمي دان كامل غلات را روي بستر مي‌پاشيم. حداكثر به ميزان ۵ گرم براي هر پرنده.

 از ۱۵ هفتگي روزهاي تغذيه را افزايش مي‌دهيم تا دوباره در ۱۸ هفتگي به تغذيه هر روزه برسيم.

توزيع دان در هر گروه نبايد بيش از ۳ دقيقه طول بكشد.

سنجش استارت اوليه :

 در ۲۴ ساعت اول بايد چينه‌دان ۸۰% جوجه‌ها پر باشد

در ۴۸ ساعت اول ۹۵% و در ۷۲ ساعت ۱۰% جوجه‌ها بايد چينه‌دان پر داشته باشند.

    در ۱۰۵ روزگي (w15) بين ۱۰ تا ۱۵ درصد به دان افزوده مي‌شود تا بلوغ جنسي در زمان مورد نظر رخ دهد.

    از ۱۰۵ روزگي تا ۲۶ روزگي (هفته ۱۸) تغذيه هر روزه مي‌شود.

فضاي دانخوري

مرغ                                                                                                        فضاي دانخوري

سن

۰- ۳۵ روزگي (۰- ۵ هفتگي)

۵ سانتيمتر/ پرنده

۳۵- ۷۰ روزگي (۵- ۱۰ هفتگي)

۱۰ سانتيمتر/ پرنده

۷۰ روزگي (۱۰ هفتگي)

۱۵ سانتيمتر/ پرنده

خروس                                                                                                   فضاي دانخوري

سن

۰- ۳۵ روزگي(۰- ۵ هفتگي)

۵ سانتيمتر/ پرنده

۳۵- ۷۰ روزگي (۵- ۱۰ هفتگي)

۱۰ سانتيمتر/ پرنده

۷۰- ۱۴۰ روزگي (۱۰- ۲۰ هفتگي)

۱۵ سانتيمتر/ پرنده

۱۴۰- ۴۴۸ روزگي (۲۰- ۶۴ هفتگي)

۱۸ سانتيمتر/ پرنده

    در ۲۴ ساعت اول بايد فاصله آب خوري‌ها به گونه‌اي باشد كه جوجه براي رسيدن به آن بيش از يك متر راه نرود.

فضاي آبخوري

دوره پرورش

دوره توليد

آبخوري اتوماتيك گرد و يا ناوداني

۵/۱ سانتيمتر/ پرنده

۵/۲ سانتيمتر/ پرنده

پستانكي

يك/ ۸- ۱۲ پرنده

يك/ ۶- ۱۰ پرنده

فنجاني

يك/ ۲۰- ۳۰ پرنده

يك/ ۱۵- ۲۰ پرنده

 • اگر وزن در w17 بيش از ۵% زير استاندارد باشد عملكرد توليدي گله تضعيف مي‌شود و

اگر اين كاهش تا w19 جبران نشود رشد و تكامل تخم دان‌ها و عملكرد گله آسيب جدي مي‌خورد.

اگر وزن در اين زمان بالاي استاندارد باشد باعث تخمگذاري زودرس و

افزايش تـخم‌ مرغ دو زرده و پرولاپس و كاهش توليد و پيك و نطفه‌داري خواهد شد.

 • فاصله عرضي سـيم گـريـل‌ها براي خروس‌هاي تاجدار mm50- 47 و براي خروس‌هاي بي‌تاج mm47- 45 در نظر گرفته شود.

اگر فاصله از اين هم كمتر شود تعدادي از مرغ‌ها هم به دان دسترسي نخواهند داشت و توليد صدمه خواهد ديد.

 • دانخوري خروس‌ها ۶۰- ۵۰ سانتي‌متر بالاتر از زمين و به گونه‌اي باشد كه قد مرغ‌ها به آن‌ها نرسد

و ضمناً فضاي cm18 براي هر خروس رعايت شود. فضاي اضافي و بيشتر باعث حمله خروس‌هاي مهاجم به ساير خروس‌ها مي‌شود.

با مرگ و مير و كاهش جمعيت خروس‌ها بايد همين فضاي cm18 براي هر خروس رعايت و به مرور از تعداد دانخوري‌ها كاسته شود.

 • جيره توليد پيش از شروع توليد بايد آغاز شود.
 •  اگر CV% زير ۱۰% باشد اولين افزايش دان در ۵% توليد و اگر بالاي ۱۰% باشد در ۱۰% توليد صورت مي‌گيرد.
 • در پيك توليد انرژي متابوليسم لازم k cal480- 450 در روز است. دماي مناسب ۲۰ درجه است. در دماي ۱۵ درجه روزي k cal30 (معادل ۱۱ گرم) به جيره اضافه شود و در دماي ۲۵ درجه k cal25 (معادل ۹ گرم) از جيره كاسته شود.

يك مثال از برنامه تغذيه‌اي

خصوصيات گله: گله مورد مثال طبق استاندارد پرورش داده شده و از يكنواختي خوبي برخوردار است. دماي محيط، ۱۸ الي ۲۰ درجه سانتيگراد و جيره ماقبل مرحله توليد آن روزانه ۱۲۵ گرم بوده كـه مـعـادل ۳۴۴ كيلو كالري انـرژي قابل متابوليسم مي‌باشد. بـه عبارت ديگر جيره داراي ۲۷۵۰ كيلو كالري در كيلوگرم مي‌باشد. پرورش دهنده قادر به تنظيم ميزان دان به نحو پاسخگو بوده و افزايش دان را به طور مكرر و كم، پيش بيني مي‌كند.

درصد

توليد به روز

افزايش دان

(گرم)

مقدار دان

گرم/ پرنده/ روز

مصرف انرژي روزانه

كيلو كالري/ پرنده

ماقبل توليد

تغذيه براي

به وزن رسيدن

۱۲۵*

۳۴۴

۵

۵+

۱۳۰

۳۵۷

۱۰

۵+

۱۳۵

۳۷۱

۱۵

۵/۲+

۵/۱۳۷

۳۷۸

۲۰

۵/۲+

۱۴۰

۳۸۵

۲۵

۵/۲+

۵/۱۴۲

۳۹۲

۳۰

۵/۲+

۱۴۵

۳۹۹

۳۵

۵/۲+

۵/۱۴۷

۴۰۶

۴۰

۵/۲+

۱۵۰

۴۱۳

۴۵

۵/۲+

۵/۱۵۲

۴۱۹

۵۰

۴+ تا ۲+

۱۵۷ تا ۱۵۵

۴۳۲ تا ۴۲۶

۵۵

۴+ تا ۳+

۱۶۱ تا ۱۵۸

۴۴۳ تا ۴۳۵

۶۰

۴+ تا ۲+

۱۶۵ تا ۱۶۰

۴۵۴ تا ۴۴۰

۶۵

۵+ تا ۳+

۱۷۰ تا ۱۶۳

۴۶۸ تا ۴۴۸

۷۰

۵+ تا ۲+

۱۷۵ تا ۱۶۵

۴۸۱ تا ۴۵۴

    وزن‌كشي تخم مرغ از تخم مرغ‌هاي مربوط بــه جمع‌آوري مـرحله دوم بايد انجام شود.

اگر وزن تخم مرغ طي ۴ تا ۵ روز ثابت باشد بايد بر ميزان جيره افزود ولي واكنش به افت وزن تخم مرغ پس از ۷۵% توليد توصيه نمي‌شود.

    از سن w32- 27 (در خروس‌هاي فاقد تاج) و w24- 22 (در خروس‌هاي تاج‌دار) به علت رشد سر و

محروم شدن از دان مرغ‌ها كنترل وزن‌گيري خروس‌ها مهم است و افزايش ۵ تا ۱۰ گرم دان ضرورت مي‌يابد.

پايين آوردن دانخوري خروس‌ها پس از توزيع دان مرغ مي‌تواند آن‌ها را به استفاده از دانخوري مخصوص خود عادت دهد.

    پس از مخلوط كردن مرغ و خروس ريزش پر سر و پشت مرغ‌ها تا حدي طبيعي است و آن به علت جفت‌گيري است

ولي تداوم آن مي‌تواند به علت زياد بودن خروس‌ها و دفعات جفت‌گيري باشد و در صورت كم نكردن تعداد

خروس‌ها افت توليد و هچ و نطفه‌داري خواهيم داشت. اوج جفت‌گيري‌ها از ۲۸ تا ۳۰ هفتگي است.

كاهش تعداد خروس‌ها از ۵/۰ درصد شروع مي‌شود و در صورت لزوم ادامه مي‌يابد.

    سعي شود حذف از خروس‌هاي با مقعد كم‌رنگ‌تر شروع شود. در w35 كاهش خوراك و كم‌رنگ شدن مقعد در

خروس‌ها رخ مي‌دهد كه بايد دان به ميزان ۳ تا ۵ گرم به جيره آن‌ها اضافه شود. خروس‌هاي سنگين وزن را هم در اولويت حذف قرار دهيد.

    وزن خروس‌ها را پس از مخلوط كردن با مرغ‌ها بايد در هفته دو بار كنترل كرد.

    پس از هفته سي‌ام افزايش وزن ۲۰- ۱۵ گرم در هفته، مناسب است و مانع تجمع چربي و كاهش توليد مي‌گردد.

    پس از پيك توليد ميزان دان به صورت تدريجي كاهش مي‌يابد. اين كاهش نبايد بيش از ۲ گرم در هفته باشد.

اين كاهش حدوداً از w35 شروع مي‌شود و در w50 دوباره ثابت مي‌شود. كاهش تدريجي تا ۴۱۲ كيلو كالري به ازاي هر

پرنده در روز (معادل ۱۵۰ گرم) ادامه مي‌يابد و در اين سطح تثبيت مي‌شود.

 • براي وزن‌كشي خروس‌ها بايد ۲۰% آن‌ها را با حلقه پا يا اسپري رنگ مشخص و در هر نوبت نيمي از آن‌ها را توزين كرد.

    ميزان مناسب پروتئين ۱۵% است. زير ۱۴% باعث كاهش توليد تخم مرغ و كاهش اندازه آن و

بالاي ۱۷% باعث افزايش اندازه تخم مرغ و كاهش جوجه درآوري مي‌شود.

انرژي لازم هم kcal2750 در هر كيلو دان است. مقادير بيشتر و كمتر هم نتايج مشابه زياي و كمي درصد پروتئين را دارد.

    ليزين قابل دسترس ۶۱/۰ و متيونين و سيستين قابل دسترس ۵۰/۰ درصد،

ميزان ca 8/2 و ميزان فسفر قابل دسترس ۳۵/۰ درصد تعيين گرديده است. كمبود Ca و زيادي P كيفيت پوسته را كاهش مي‌دهد.

    فاصله ساخت دان و مصرف آن را به حداقل برسانيد.

به خصوص در هواي گرم و مرطوب طولاني شدن اين فاصله موجب افت كيفيت جيره مي‌شود.

    بـين ۲۵ تا ۳۰ هفتگي كزاز و مرگ ناشي از كمبود كلسيم ممكن است ديده شود.

در تـخمدان تخم مرغ با پوسته‌ي ناقص ديده مي‌شود. در همين سن سندرم مرگ ناگهاني به علت كمبود فسفر ممكن است ديده شود.

افزودن پتاسيم يا مصرف ۴/۰% فسفر تا سن w35 مي‌تواند به كاهش مشكل ياري رساند.

از ميان ويتامين‌ها افزودن ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحد بين‌المللي ويتامين E و ۱۵۰ ميلي‌گرم ويتامين C در كيلو مهم است.

    جيره آغازين در دو مرحله داده مي‌شود. مرحله اول تا ۳-۲ هفتگي.

انرژي جيره رشد بايد ۲۶۳۰ كيلوكالري انرژي داشته باشد. جيره ماقبل توليد از w15 شروع مي‌شود.

نگذاريد تغيير جيره با ساير استرس‌ها نظير جابجايي و واكسيناسيون همزمان شود.

    ازw6 افزايش ۵/۰ كيلو ريگ نامحلول گرانيت در يك تن دان به بهبود گوارش مواد غيرمغذي ياري مي‌رساند.

    دماي مناسب آب ۱۲-۱۰ درجه سانتي‌گراد است.

جدول ۲۳: تركيب دان براي خروس بالغ

درصد پروتئين خام

۱۲- ۱۴

انرژي/ كيلو كالري در كيلوگرم

۲۶۳۰- ۲۸۰۰

درصد ليزين (كل)

۴۵/۰- ۵۵/۰

درصد متيونين+ سيستين (كل)

۳۸/۰- ۴۶/۰

درصد كلسيم

۸/۰- ۲/۱

درصد فسفر قابل دسترس

۳/۰- ۴/۰

درصد اسيد لينولئيك

۸/۰- ۲/۱

تركيب مواد مغذي برخي مواد اوليه متداول (در كيلوگرم)

پروتئين خام

گرم

انرژي

كيلوكالري

جو

۱۰۷

۲۷۹۰

ذرت

۸۷

۳۲۷۵

گندم

۱۱۹

۳۰۲۰

نخود

۲۲۷

۲۷۱۵

كنجاله سويا (۴۸%)

۴۷۳

۲۲۳۰

كنجاله آفتابگردان (۳۹%)

۳۸۶

۱۶۰۰

پودر ماهي (۶۶%)

۶۶۰

۳۲۵۰

پودر گوشت و استخوان

۵۳۸

۳۰۰۰

مديريت خروس :

 قطع يا سوزاندن ناخن عقب خروس‌ها بايد در جوجه‌كشي صورت گيرد.

حذف سيخك و تاج در نژاد رأس توصيه نشده است.

نوك‌ سوزي هم ترجيحاً انجام نمي‌شود ولي در صورت لزوم اين كار در روزهاي ۴ و ۵ در فارم صورت مي‌گيرد.

انجام غلط نوك سوزي به زخم و عفونت موضع مي‌انجامد.

آماده سازي سالن :

     سالن‌ها بايد ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه آماده شوند. عمق بستر بايد ۱۰ سانتي‌متر باشد

دماي مناسب :

    از ۲۹ تا ۳۱ درجه شروع مي‌شود. در هفته دوم به ۲۵ و ۲۴ و هفته سوم به ۲۲ و پس از آن به ۲۱ مي‌رسد.

رطوبت :

در هفته اول رطوبت نبايد زير ۵۰ باشد و در سه روز اول بايد ۷۰درصد باشد وگرنه امكان شوك رطوبتي و دهيدراتاسيون وجود دارد.

اگر رطوبت كافي نداشته باشيم ۲ تا ۳ درجه بايد به دما افزوده شود.

 جهت خنك كردن سالن‌ها در دماي بالاي ۲۷ درجه از سيستم تبخير استفاده مي‌شود. اين سيستم در رطوبت ۹۰- ۸۵% جواب نمي‌دهد.

مه پاش های مخصوص مرغداری مه آوران صنعت میتواند رطوبت سالن را به صورت اتوماتیک و هوشمند از صفر تا ۱۰۰% تامین کند.

 مه پاش مه آوران صنعت میتواند کمک بزرگی در کنترل رطوبت برای شما باشد

اثر خنك كنندگي جريان هوا در دماهاي مختلف

سرعت جريان هوا

متر بر ثانيه

ميزان تأثير خنك كنندگي جريان هوا در دماي پايين‌تر ازc˚۳۲

ميزان تأثير خنك كنندگي جريان هوا در دماي بالاتر از c˚۳۲

۰/۱

۰/۲-

۵/۰-

۵/۱

۰/۴-

۰/۲-

۰/۲

۵/۵-

۵/۲-

۵/۲

۰/۶-

۰/۳-

تراكم:

  در دوره پرورش ۴- ۳ خروس و ۷- ۴ مرغ در مترمربع و در دوره‌ي توليد ۵/۵- ۵/۳ پرنده در مترمربع.

    تلفات هفته اول نبايد از ۱% بيشتر باشد.

از ۲۱ روزگي توزين انفرادي جايگزين دسته جمعي مي‌شود.

براي كسب وزن دقيق بايد ۵% از جمعيت گله وزن‌كشي شود.

زمان وزن‌كشي ۶- ۴ ساعت پس از تغذيه است.

فرمول ضريب پراكندگي:

  F  × ميانگين وزن ÷ ۱۰۰× دامنه وزني = CV%

    دامنه وزني عبارت است از تفاوت بين سبك‌ترين و سنگين‌ترين پرنده در نمونه‌گيري.

ضريب F رقمي ثابت و بستگي به تعداد در نمونه‌گيري دارد كه در جدول شماره ۶ ذكر شده است.

تعداد نمونه و ضريب F

تعداد نمونه

ضريب F

تعداد نمونه

ضريب F

۲۵

۹۴/۳

۷۵

۸۱/۴

۳۰

۰۹/۴

۸۰

۸۷/۴

۳۵

۲۰/۴

۸۵

۹۰/۴

۴۰

۳۰/۴

۹۰

۹۴/۴

۴۵

۴۰/۴

۹۵

۹۸/۴

۵۰

۵۰/۴

۱۰۰

۰۲/۵

۵۵

۵۷/۴

۱۵۰>

۰۳/۵

 • مديريت خوب در چهار هفته اول بيشترين سهم را در يكنواختي بعدي گله دارد. در ۹ هفتگي كه رشد اسكلت كامل مي‌شود گله بايد به وزن مورد نظر رسيده باشد.
 • بهترين سن براي درجه‌بندي ۲۸ روزگي است. اگر CV% زير ۱۲% باشد درجه‌بندي را دو قسمتي و اگر بالاي ۱۲ باشد درجه‌بندي را سه قسمتي مي‌كنيم. پس از درجه‌بندي CV% جوجه‌هاي هر گروه بايد زير ۸% باشد.

انتقال:

 • انتقال از سالن رشد به سالن توليد و اختلاط مرغ و خروس بين ۱۸ تا ۲۳ هفتگي صورت مي‌گيرد. براي كاهش اثرات استرس جابجايي يك روز قبل از جابجايي و يك روز بعد از آن جيره را افزايش مي‌دهيم.
 •  فقط خروس‌هاي بالغ با مرغ‌ها مخلوط شوند. مثلاً مي‌توان ۵% خروس‌ها را در ۲۲ هفتگي، ۲% ديگر را در w13 و بقيه را در w24 مخلوط نمود.

الگوي راهنماي نسبت خروس به مرغ

سن

تعداد خروس/ ۱۰۰ مرغ*

روز

هفته

۱۳۳

۱۹

۵/۹- ۱۰

۱۴۰-۱۵۴

۲۰- ۲۲

۵/۸- ۰/۹

۲۱۰

۳۰

۰/۸- ۵/۸

۲۴۵

۳۵

۵/۷- ۰/۸

۲۸۰

۴۰

۰/۷- ۵/۷

۳۱۵- ۳۵۰

۴۵- ۵۰

۵/۶- ۰/۷

۴۲۰

۶۰

۰/۶- ۵/۶

نور :

    چوب خواب از سن w6- 4 به ميزان ۳ سانتيمتر براي هر پرنده در نظر گرفته مي‌شود.

برنامه نوردهي

سن

ساعات روشنايي (درصد cv در ۱۳۳ روزگي)

شدت نور

روز

هفته

۸-۱۰ درصد

بالاتر از ۱۰ درصد

لوكس

۱

۲۳

۲۳

۸۰- ۱۰۰ لوكس در محدوده جوجه ريزي ۱۰- ۲۰ لوكس در سالن

۲

۲۳

۲۳

۳

۱۹

۱۹

۴

۱۶

۱۶

۵

۱۴

۱۴

۶

۱۲

۱۲

۳۰- ۶۰ لوكس در محدوده جوجه ريزي ۱۰- ۲۰ لوكس در سالن

۷

۱۱

۱۱

۸

۱۰

۱۰

۹

۹

۹

** ۱۰- ۱۳۹

۸

۸

* ۱۰- ۲۰ لوكس

۱۴۰

۲۰

۱۱

۸

۱۴۷

۲۱

۱۲

۱۲

۱۵۴

۲۲

۱۲

۱۲

۱۶۱

۲۳

۱۳

۱۳

هـدف ۶۰ لوكس ۳۰- ۶۰ لوكس در سالن

۱۶۸

۲۴

۱۳

۱۳

۱۷۵

۲۵

۱۴

۱۴

۱۸۲

۲۶

۱۴

۱۴

۱۸۹

۲۷

۱۵

۱۵

*اگر پرخواري اتفاق افتاد مي‌توان شدت نور را كم كرد.

     ** طول روشنايي ثابت بايد حداكثر تا ۲۱ روزگي (سه هفته) اعمال گردد.

     اگر ميزان توليد به طور رضايت بخش بالا نرود، شايد تحريك بعدي پس از ۱۵ ساعت روشنايي لازم باشد.

     دو افزايش نيم ساعته بايد كافي باشد. به طور كلي طول روشنايي بيش از ۱۶ ساعت سودي ندارد.

    هر لانه تخم گذاري براي چهار مرغ در نظر گرفته شود و ابعاد يك لانه عرض cm30× ارتفاع ۲۵ و عمق cm35 باشد.

جوجه كشي :

 پيش گرم كردن تخم مرغ‌ها در سالن ستر قبل از ست كردن به مدت ۸- ۶ ساعت در دماي ۲۳ درجه باعث عدم تعريق تخم مرغ‌ها به علت جذب گرماي زياد و ناگهاني مي‌شود.

ارتباط دما و رطوبت با زمان ذخيره

روز

دما

˚C                             ˚F

رطوبت نسبي

%

۱- ۳

۱۹

۶۶

۷۰- ۷۵

۴‹

۱۶- ۱۸

۶۱- ۶۵

۷۰- ۷۵

    ميزان مناسب افت وزن تخم مرغ در طول ست ۱۳- ۱۲% است.

جدول ۳۰: راهنماي كاربردي فرمالين در هچر

زمان

از زمان نوك زدن تا شش ساعت قبل از خارج كردن جوجه

محلول

محلول فرمالدئيد ۳۷% با غلظت ۱:۱ آب

(غلظت نهايي ۱۷- ۱۸% فرمالدئيد)

حجم

cc60 محلول به ازاي هر متر مكعب در ظروفي

با سطح ۵۰ سانتيمتر مربع/ متر مكعب

 • تلفات جوجه‌كشي تا ۸ روز اول مربوط به مشكلات در مزرعه،

 انبار نگهداري و يا ابتداي دوره جوجه‌كشي مي‌باشند

– تلفات ۸ تا ۱۶ روزگي مربوط به آلودگي، مسائل مهم تغذيه‌اي،و يا نامناسب بودن شرايط دستگاه ستر مي‌باشند.

–  تلفات ۱۷ تا ۲۱ روزگي اغلب مربوط به وضعيت نامناسب در دستگاه‌هاي جوجه‌كشي مي‌باشند.

    الگوي تلفات جنيني با افزايش سن و گله تغيير مي‌نمايد. (جدول زير ملاحظه گردد.)

الگوي تلفات جنيني در سنين مختلف

سن گله (هفته)

  ۲۶         ۳۵         ۴۵         ۵۵

% بي‌نطفه

۶

۳

۴

۸

% تلفات ابتداي دوره (از ۱- ۷ روزگي)

۴

۲

۲

۳

% تلفات ميان دوره (از ۸- ۱۶ روزگي)

۳

۲

۲

۱

% تلفات انتهاي دوره (از ۱۷- ۲۱ روزگي)

۱۱

۵

۵

۴

% پتانسيل جوجه درآوري

۷۶

۸۸

۸۷

۸۳

    گازدهي سالن‌ها با فرمالين زماني مؤثر است كه دماي سالن ۲۱ درجه و ديوارها نمناك و رطوبت حدود ۶۵% باشد.

    دفن لاشه در مناطقي با آب‌هاي زيرزميني داراي سطح بالاتر توصيه نمي‌شود.

واكسيناسيون :

   واكسن مارك زنده است در ۱ روزگي و ۲ تا ۳ هفتگي استفاده مي‌شود.

    واكسن كشته سه گانه نيوكاسل برونشيت گامبورو در و در w18 تزريق مي‌شود.

    واكسن AE زنده و بدون تخفيف حدت است و در w8 و w12 در آب مصرف مي‌شود.

    واكسن كم‌خوني CAV هم در w8 و بدون تخفيف حدت استفاده مي‌شود.

واكسن كشته رئو در w6 و w16 استفاده مي‌شود. واكسن وبا (FC) و كريزا (IC) به صورت كشته در w6 و w4 مصرف مي‌شوند.

واكسن سندرم افت تخم مرغ كشته است و در w18- 14 مصرف مي‌شود. واكسن زنده كوكسيديوز در هفته اول مصرف مي‌شود.

مختصات تغذيه‌اي- دان دوره پرورش

آغازين ۱

۰- ۲۱ روزگي

آغازين ۲

۲۲- ۴۲ روزگي

رشد

۴۳- ۱۰۵ روزگي

پروتئين خام

انرژي در هر كيلوگرم

%

كيلوكالري

مگاژول

۰/۲۰

۲۷۵۰

۵/۱۱

۰/۱۸- ۰/۲۰

۲۷۵۰

۵/۱۱

۰/۱۴- ۰/۱۵

۲۶۳۰

۰/۱۱

كلسيم

%

۰۰/۱

۰۰/۱

۰۰/۱

فسفر قابل دسترس

%

۴۵/۰

۴۵/۰

۳۵/۰

مختصات تغذيه‌اي- دان دوره توليد

قبل از توليد

۱۰۵- ۱۵۴ روزگي

توليد

۱۵۵+ روزگي

پروتئين خام

انرژي در هر كيلوگرم

%

كيلو كالري

مگاژول

۰/۱۵- ۰/۱۶

۲۷۵۰

۵/۱۱

۰/۱۵- ۰/۱۶

۲۷۵۰

۵/۱۱

كلسيم

%

۵۰/۱

۸۰/۲

فسفر قابل دسترس

%

۴۰/۰

۳۵/۰

مشكل

علت احتمالي

تـولـيـد تـخم مرغ

باروري

جوجه درآوري

مقاومت به بيماري

پردرآوري

بدشكلي استخوان

ضعف پا

نازكي پوسته تخم مرغ

ويتامين A

×

×

×

×

×

ويتامين  D3

×

×

×

×

ويتامين E

×

×

×

×

ويتامين B12

×

×

ريبوفلاوين

×

×

×

نياسين

×

×

پانتوتنيك اسيد

×

×

×

كولين

×

×

ويتامين K

اسيد فوليك

×

×

×

×

تيامين (B1)

پيريدوكسين (B6)

×

×

بيوتين

×

×

×

×

×

جدول ۱

سن در هنگام حذف گله (روز)                                                                               ۴۴۸

                             (هفته)                                                                               ۶۴

كل تخم مرغ توليدي                                                                                          ۱۸۰

كل تخم مرغ قابل جوجه‌كشي                                                                               ۱۷۱

تعداد جوجه بر اساس موجودي مرغ در شروع توليد (۲۳ هفتگي)                                     ۱۴۵

درصد جوجه درآوري                                                                                          ۸۵

سن در ۵- ۱۰% توليد (روز)                                                                             ۱۶۱- ۱۶۸

                          (هفته)                                                                               ۲۳- ۲۴

درصدپيك توليد                                                                                               ۳/۸۴

وزن بدن در ۱۶۱ روزگي (۲۳ هفتگي) (گرم)                                                           ۲۶۴۰

وزن بدن در زمان حذف گله (گرم)                                                               ۳۶۰۰- ۳۹۰۰

درصد مجموع تلفات + حذفي (دوره پرورش)                                                              ۴- ۵

دان مصرفي به ازاي ۱۰۰ جوجه (كيلوگرم) از ۰- ۴۴۸ روزگي (۰- ۶۴ هفتگي)                   ۶/۴۰

دان مصرفي به ازاي ۱۰۰ تخم مرغ قابل جوجه‌كشي از ۰- ۴۴۸ روزگي (۰- ۶۴ هفتگي)        ۴/۳۴

درصدمجموع تلفات (دوره توليد)                                                                               ۷

مديريت خروس در گله مادر:

ـ مخلوط كردن خروس از ۲۱ـ۲۲ هفتگي صورت مي گيرد

ـ كاهش وزن تخم مرغ مي تواند به دليل كمبود غذا يا كاهش كيفيت آن باشد.

– تغذيه زياد باعث افزايش غير عادی تخم مرغ دو زرده و پرولاپس میشود .

 


* گله‌ها ممكن است ۱۱۵ الي ۱۳۵ گرم دان قبل از ۵% توليد به روز مصرف نمايند. برنامه تغذيه بايد بر طبق آن تنظيم شود.

* در سالن‌هاي باز ۱% بالاتر احتياج خواهد بود.

نوشته شده توسط دکتر محمد امین مروتی
22/04/24 mehavar-modir بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.