آشنایی با انواع مه پاش های مه آوران صنعت

سیستم های تولید شده در گروه فنی کشاورزی مه آوران صنعت به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

(۱) سیستم مه پاش پودری

(۲) سیستم مه پاش پاششی

این دو مه پاش از نظر کاربرد با هم متفاوت هستند و در دسته مه پاش های پرقدرت صنعتی قرار می گیرند

هر یک از این سیستم ها جهت استفاده در یک مکان خاص طراحی میشوند ،

البته در برخی از مشاغل ممکن است با توجه به نیاز از هر دو سیستم مـه پاش بطور همزمان در یک مکان استفاده شود.

نکته ایی که از نظر نوع پاشش آب تفاوت عمده میان این دو مه پاش را نشان میدهد

نازل هایی هستند که جهت پاشش یا اسپری آب و مایعات در این مـه پاش ها استفاده میشود.

برای آشنایی با انواع مه پاش های مه آوران صنعت به صورت کامل بر روی تصویر زیر کلیک نمایید

گالری