مه پاش برای ضدعفونی

مه پاش ضدعفونی

مه پاش ضدعفونی

مه پاش ضدعفونی

مه پاش ضدعفونی یا همان تونل های ضدعفونی انسانی ، خوردرو و سیستم ضدعفونی سیار یا متحرک مه آوران صنعت ساخته شده از لوله ها و قطعات انحصاری با ضریب ایمنی و کیفیت بسیار بالا.   پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر با سیستم ضدعفونی انسانی مطلب مربوط به آن را با با کلیک در اینجا مطالعه کنید