مه پاش صنعتی

مه پاش های مه آوران صنعت

مه پاش های مه آوران صنعت

مه پاش های مه آوران صنعت گروه فنی مه آوران صنعت سیستم های مه پاش صنعتی را در ۲ نوع با کاربردهای متفاوت تولید میکند. این مه پاش ها با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور و فصول سال در دو نوع پودری و پاششی عرضه میگردد که بنا به نیاز مشتریان محترم مورد استفاده قرار میگیرد. هر یک از این سیستم ها جهت استفاده در یک مکان خاص طراحی میشوند ، البته در برخی از مشاغل ممکن است با توجه به نیاز از هر دو سیستم مـه پاش بطور همزمان در یک مکان استفاده شود. نکته ایی که از نظر نوع پاشش آب تفاوت عمده میان این دو مه پاش را نشان میدهد نازل هایی هستند که جهت پاشش یا اسپری آب و مایعات در این […]