مه پاش معدن

مهپاش معدن

مه پاش معادن

مه پاش معادن

مه پاش مخصوص مـعادن     مه پاش معادن یکی از سیستم های یاری دهنده معدن داران در کنترل گرد و غبار است. با پیشرفت سطح علم و فن آوری، دایره نیازها و تلاشهای انسان گسترده تر میشود، انسان از کیلومترها جستجو در کهکشان تا هزاران متر حفاری در عمق زمین همه تنها یک هدف را دنبال میکند آن هم پیشرفت و تامین بیشتر نیازهای بشری است . اما نباید فراموش کرد که در این میان نباید از محیط زیست غافل شد بلکه باید در حین این کند و کاو از محیط زیست حفاظت کرد و تا جایی که ممکن است تلاش نمود تا آسیبی به محیط زیست نرسید و یا اینکه آسیب های وارده را به حداقل رساند و سطح آلاینده های زیست محیطی و هوا را کاهش داد. […]